Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

План стручног усавршавања за 2023/2024. годину можете преузети овде.

Стручно усавршавање кадрова је плански и добро огранизовано Годишњим планом рада, кроз:

-присуствовање семинарима ван установе
-довођењем предавача у установу
-излагањем наших идеја и пројеката на
сусретима васпитача и медицинских сестара
-самоиницијативно усавршавање у струци.