Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

Е-Вртић
Предшколска установа „Наша радост“ Лучани
Радничка бб, 32240 Лучани
Тел. 032/817339, 065/8173399
e-mail: vrticlucani@mts.rs, nasaradostlucani@gmail.com
Пријава детета у предшколску установу електронским путем
            Почев од 11.05.2020. године омогућен је упис деце у Предшколску установу „Наша радост“ Лучани електронским путем, путем Портала Е-Вртић.

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.
Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.
За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем, већ је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште nasaradostlucani@gmail.com , или лично у предшколску установу, којом се доказује наведени статус.

 

Где и како поднети пријаву

 

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:
1.     Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).
Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).
За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.
НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

2.     Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе
На писарници Предшколске установе у Лучанима, сваког дана од 07,00 до 15,30 часова може се непосредно, у штампаном облику, поднети захтев за упис.
Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.
Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

  1. дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности
  2. или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Оригинални обрасци
Образац Пријаве за преузимање (уколико родитељ не жели да поднесе захтев електронским путем, већ жели Пријаву да поднесе директно у  Предшколској установи)
Линк преко кога можете приступити порталу Евртић https://euprava.gov.rs/usluge/5841

Обрасцима и директном линку еУправе можете приступити и на званичној интернет страници Предшколске установе „Наша радост“ Лучани www.vrticlucani.edu.rs