Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ

                    Васпитно образовни рад у 2020/21 години реализоваће се у складу са Законом о основама система образовања и вапитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, Статутом ПУ „Наша радост“ Лучани и другим законским, подзаконским и интерним актима.

  • Организација васпитно образовног рада се реализује са децом на узрасту од 1-3 године;
  • Организација васпитно образовног рада са децом на узрасту од 3-5,5 година;
  • Организација васпитно образовног рада са децом у години пред полазак у школу од 5,5-6,5 година.

Објекат

Број објеката

Број група

Број деце

Површина објекта

Површина дворишта

«Наша радост»

1

8

226

952м2

54 ари

«Бамби»

1

8

186

1094м2

37 ари

Васпитне групе, број деце, васпитачи и мед.сестре које воде групу
Oбјекат ,,Наша радост“ Лучани

 

Васпитна група

Број деце  у групи

Број новоуписане
деце

Укупан број на почетку
2020/21

 

васпитачи , Мед.сестре

Млађа јаслена

1

15

16

Даринка Пејовић, мед.сестра
Бојана Мајсторовић, мед.сестра

Старија јаслена

18

5

23

Драгана Димитријевић, мед.сестра
Станојла Теофиловић, мед.сестра

Мешовита група

31

1

32

Марина Вујичић, мед. сестра
Александра Петрићевић, мед. сестра
Даница Илић, васпитач

Млађа група

23

6

29

Биљана Бојовић, васпитач
Славица Суруџић, васпитач

Средња група

33

-

33

Ивана Даниловић,васпитач
Марија Антонић, васпитач

Старија група

32

-

32

Драгана Обреновић, васпитач
Маријана Шкулетић, васпитач

ППП 1

32

-

32

Нада Гавриловић,васпитач
Вера Зириковић, васпитач

ППП 2 + мешовита

-

29

29

Љиљана Милосављевић, васпитач
Јасмина Достанић, васпитач

Укупно:  8

56

226

 

Васпитне групе, број деце,васпитачи и мед.сестре које воде групу
 Oбјекат ,,Бамби“ Гуча

 

Васпитна група

Број деце  у групи

Број новоуписане
деце

Укупан број на почетку
2019/20

 

Васпитачи, Мед. сестре

Млађа јаслена

1

15

16

Зорица Лазовић, мед.сестра
Јелена Нешовановић, мед.сестра

Старија јаслена

15

8

23

Драгица Ђоковић, мед.сестра
Снежана Величковић, мед.сестра

Млађа група

27

2

29

Александра Бошковић, васпитач
Ирина Дмитрић, васпитач

Средња в.група

24

4

28

Драгана Тимотијевић, васпитач,
Драгица Величић, васпитач

Старија в.група

27

-

27

Милкица Дмитрић, васпитач
Катарина Радичевић, васпитач

ППП 1

26

3

29

Марина Главоњић, васпитач
Љиљана Дмитрић, васпитач

ППП 2

-

9

9

Вера Савић, васпитач
Славица Ћирјаковић, васпитач

Мешовита група 3-5,5

18

11

29

Ђурђа Шушић, васпитач
Тоња Радоњић, васпитач

Укупно: 8

 

51

186

 

Васпитне групе ПП Програма чији се рад реализује при oсновним школама


Основна школа

место

број група

број деце

време трајања програма

васпитач

 

,,Котража“

 

Котража

 

1

 

7

01.09.2019. - 18.06.2020. (8,00 -12,00h)

 

Светлана Мијаиловић

 

,,Горачићи“

 

Горачићи

 

1

 

14

01.09.2019. - 18.06.2020. (8,00 -12,00h)

 

Марија Велисављевић

 

„Марко Пајић“ Вича

 

Доњи Дубац

 

1

 

6

01.09.2019. - 18.06.2020. (8,00 -12,00h)

 

Маријана Тадић

Укупно:

     

2

27

 

 

Мешовита група деце узраста од 3-5,5 година у Котражи

            У овој радној години функционише и мешовита група деце узраста од 3-5,5 година као разултат реализације пројекта Фондације „Новак Ђоковић“ који реализују Центар за интерактивну педагогију и Предшколска установа „Наша радост“ Лучани уз подршку локалне самоуправе и ОШ „Котража“ Котража.
Програм ће реализовати васпитач Наташа Костић, по моделу „А“, а број уписане деце у радној 2020/21 је 14.

Мешовита група 3-5,5 година

Број деце

Котража

12

Узраст деце до 3 година

Објекат

Број група

Број деце

"Наша радост" Лучани

2

49

"Бамби " Гуча

2

39

  УКУПНО

4

88

 

 

 

                     
                         Узраст деце од 3 године до 5,5


Објекат

Број група

Број деце

"Наша радост" Лучани

4

116

"Бамби " Гуча

4

112

Котража (мешовита гр.)

1

12

  УКУПНО

9

240

 

 

 

 

ППП целодневни боравак                    

Место

Број група

Број деце

Лучани

2

57

Гуча

2

34

   УКУПНО

4

91

 

                       

 

ППП четворочасовне групе

Четворочасовни-припремни предшколски програм


Место

Број група

Број деце

Котража

1

7

Горачићи

1

14

Доњи Дубац

1

6

Лучани

-

4

Гуча

-

1

      УКУПНО

3

32

            

 

 

Узраст до
3 године

Узраст од
3 – 5,5 година

Припремни
предшколски програм

Четворочасовни
припремни програм

 

УКУПНО

88

240

91

32

451

Припремни предшколски програм у оба објекта, почиње са радом 01.09.2020. године, општим родитељским састанком, коме присуствовују родитељи, васпитачи, директор и стручни сарадник.
Наведени терени, четворочасовни програм почели су са радом од 01.09.2020.  године,  а рад ће се одвијати до краја школске/радне године.

  • По завршеном припремном програму, деци се издају Уверења о завршеном и редовном похађању истог, оверен од стране Установе, о чему се води евиденција у Матичној књизи и свесци издатих исправа.
  • План рада васпитног програма ће се заснивати на Закону, подзаконским актима Министарства просвете и интерним актима.

            По прилагођеном програму за пружање додатне подршке у овој радној години Установу ће похађати двоје деце.