Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ

                    Васпитно образовни рад у 2023/24 години реализоваће се у складу са Законом о основама система образовања и вапитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, Статутом ПУ „Наша радост“ Лучани и другим законским, подзаконским и интерним актима.

  • Организација васпитно образовног рада се реализује са децом на узрасту од 1-3 године;
  • Организација васпитно образовног рада са децом на узрасту од 3-5,5 година;
  • Организација васпитно образовног рада са децом у години пред полазак у школу од 5,5-6,5 година.

Објекат

Број објеката

Број група

Број деце

Површина објекта

Површина дворишта

«Наша радост»

1

11

285

1263,56м2

54 ари

«Бамби»

1

9

219

1181,70м2

37 ари

5.1. Васпитне групе, број деце, васпитачи и мед.сестре које воде групу
Oбјекат ,,Наша радост“ Лучани

 Васпитна група

Укупан број на почетку
2023/24

 васпитачи, мед.сестре

Млађа јаслена

12

Јелена Пејовић, мед.сестра
ДраганаДимитријевић, мед.сестра

Старија јаслена

26

Ана Јовановић, мед.сестра
Милена Радовановић, мед.сестра

Мешовита јаслена група 1

22

Катарина Богићевић, мед.сестра
Милица Николић, мед.сестра

Млађа група

31

Марија Антонић, васпитач
Ивана Даниловић, васпитач

Средња група

34

Марија Велисављевић, васпитач
Славица Ћирјаковић, васпитач

Старија група

31

Љиљана Милосављевић, васпитач
Јасмина Достанић, васпитач

Мешовита васп. група 1

25

Миланка Ружић, васпитач
Драгана Обреновић, васпитач

Мешовита васп. група 2

26

Душица Славковић Басарић, мед. сестра
Тамара Пртењак, васпитач

ППП 1

30

Славица Суруџић, васпитач
Биљана Бојовић, васпитач

ППП 2

24

Маријана Шкулетић, васпитач
Светлана Мијаиловић, васпитач

ППП 3

24

Нада Гавриловић, васпитач
Вера Зириковић, васпитач

Укупно:  11

285

 

5.2 Васпитне групе, број деце, васпитачи и мед.сестре које воде групу

Oбјекат ,,Бамби“ Гуча

Васпитна група

Укупан број на почетку
2023/24

 

Васпитачи, мед. сестре

Млађа јаслена

13

Јелена Нешовановић, мед.сестра
Бојана Мајсторовић, мед.сестра

Старија јаслена

18

Снежана Величковић, мед.сестра
Јелена Димитријевић, васпитач

Мешовита јаслена група

19

Зорица Лазовић, мед. сестра
Драгица Ђоковић, мед. сестра

Млађа група

25

Драгана Тимотијевић, васпитач
Катарина Радичевић, васпитач

Средња група

30

Марина Главоњић, васпитач
Љиљана Дмитрић, васпитач

Старија група

25

Драгица Величић, васпитач
Ирина Дмитрић, васпитач

Мешовита група 3-5,5

30

Ђурђа Шушић, васпитач
Јована Радосављевић, васпитач

ППП 1

30

Александра Бошковић, васпитач
Вера Савић, васпитач

ППП 2

29

Тоња Радоњић, васпитач
Маријана Тадић Димитријевић, васпитач

Укупно: 9

219

 

5.3 Васпитне групе и групе Припремног предшколског програма
чији се рад реализује ван објеката установе

 

Основна школа/МЗ

место

број група

број деце

време трајања програма

васпитач

,,Котража“

Котража

1

 7

01.09.2023. – 20.06.2024.
полудневни

Миланка Ружић

,,Горачићи“

Горачићи

1

7

01.09.2023. – 20.06.2024.
полудневни

Биљана Станић

„Котража“

Горњи  Дубац

1

3

01.09.2023. – 20.06.2024.
полудневни

Весна Рацић

„Марко Пајић“

Вича

1

4

01.09.2023. – 20.06.2024.
полудневни

Наташа Костић

„Котража“ мешовита група

Котража

1

10

Радна 2023/24
полудневни

Милкица Дмитрић

Укупно:

 

5

20

 

 

5.4. Мешовита група деце узраста од 3-5,5 година у Котражи

            У овој радној години функционише и мешовита група деце узраста од 3-5,5 година као разултат реализације пројекта Фондације „Новак Ђоковић“ који реализују Центар за интерактивну педагогију и Предшколска установа „Наша радост“ Лучани уз подршку локалне самоуправе и ОШ „Котража“ Котража.

            Програм ће реализовати васпитач Милкица Дмитрић, по моделу „А“, а број уписане деце на почетку радне 2023/24 је 10.

 

Мешовита група 3-5,5 година

Број деце

Котража

10

Узраст деце до 3 година

Објекат

Број група

Број деце

"Наша радост" Лучани

3

60

"Бамби " Гуча

3

50

УКУПНО

6

110

 

 

 

                     

 

 


                         Узраст деце од 3 године до 5,5

Објекат

Број група

Број деце

"Наша радост" Лучани

5

147

"Бамби " Гуча

4

110

Котража (мешовита гр.)

1

10

  УКУПНО

10

267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППП целодневни боравак                    

Место

Број група

Број деце

Лучани

3

78

Гуча

2

59

   УКУПНО

5

137

 

                       

 

 

 

 

 

ППП четворочасовне групе

Место

Број група

Број деце

Котража

1

7

Горачићи

1

7

Горњи Дубац

1

3

Вича

1

4

      УКУПНО

4

21

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ НА ПОЧЕТКУ РАДНЕ 2022/23 ГОД.

Узраст до
3 године

Узраст од
3 – 5,5 година

Припремни
предшколски програм

Четворочасовни
припремни програм

 УКУПНО

110

267

137

21

535

Припремни предшколски програм у свим објектима, почиње са радом 01.09.2023. године, општим родитељским састанком, коме присуствују родитељи, васпитачи, директор и стручни сарадник.
Наведени терени, четворочасовни програм почели су са радом од 01.09.2023.  године, а рад ће се одвијати до краја школске/радне године.

  • По завршеном припремном програму, деци се издају Уверења о завршеном и редовном похађању истог, оверен од стране Установе, о чему се води евиденција у Матичној књизи и свесци издатих исправа.
План рада васпитног програма ће се заснивати на подзаконским актима Министарства просвете.