Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ОБЈЕКТИ
Нови објекат у Лучанима изграђен је 1980. године.
Дечији вртић своју делатност обавља у 2 наменска објекта са одговарајућим нормативима и капацитетима, и то у Гучи и Лучанима.
Храна се припрема у кухињама у склопу објеката, наменски је грађена и опремљена апаратима и средствима за припрему хране као и магацинским просторијама за одлагање и
чување намерница. Загревање објекта у Лучанима је у систему централног грејања варошице.
Нови објекат у Гучи изграђен је 1983. године.
Дечији вртић у Гучи поседује сопствену котларницу, а за огрев се користи чврсто гориво - угаљ.