Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ФИНАНСИРАЊЕ
Предшколска установа је установа која своју делатност заснива на дневном збрињавању деце и предшколском образовању, за остваривање своје основне делатности, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (чланови 186. до 190.), изворе финансирања остварује највећим делом из Буџета локалне самоуправе, делом од стране Министарства просвете преко средстава која оно издваја за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно, делом од средстава која уплаћују родитељи у складу са Одлуком о утврђивању економске цене за смештај деце у установу, родитељског динара (средства за зимовање, излете, осигурање и сл.) као и део средстава који се остварује од добровољних трансфера правних и физичких лица.

  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НАША РАДОСТ'' ЛУЧАНИ

Финансијски план можете погледати овде.
Годишњи финансијски извештај за 2023. годину.