Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља је саветодавни огран установе, који обавља послове у складу са законом и Статутом Предшколске установе „Наша радост“. Мандат Савета траје једну радну годину и чине га по један представник из сваке васпитне групе:

ЛУЧАНИ

1. Анђелина Дивљаковић, млађа јаслена
2. Јелена Веланац, старија јаслена
3. Маша Дуњић, мешовита јаслена
4. Тања Дивљаковић, млађа
5. Милан Пантелић, средња
6. Ивана Станојевић, старија
7. Јелена Василић, ППП1
8. Ана Јовановић, ППП2
ГУЧА

9. Милица Буквић, млађа јаслена
10. Невена Славковић, старија јаслена
11. Наташа Кузмановић, млађа
12. Слађана Станчић, средња
13. Милана Рајић, старија
14. Рајко Марковић, мешовита
15. Бранкица Јоковић, ППП1
16. Милена Васиљевић, ППП2
КОТРАЖА
17. Драгана Јанковић, мешовита
ГОРАЧИЋИ

18. Предраг Микановић, ППП
ДОЊИ ДУБАЦ

19. Тања Тадић, ППП
КОТРАЖА

20. Маријана Луковић, ППП