Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља је саветодавни огран установе, који обавља послове у складу са законом и Статутом Предшколске установе „Наша радост“. Мандат Савета траје једну радну годину и чине га по један представник из сваке васпитне групе:

ЛУЧАНИ

1. Катарина Басарић, млађа јаслена
2. Александра Милосављевић, старија јаслена
3. Маријана Станић, мешовита јаслена 1
4. Љиљана Јокановић, млађа
5. Јована Миловановић, средња
6. Јована Кузмановић, старија
7. Катарина Кукић, мешовита васпитна 1
8. Милица Нешовановић, мешовита васпитна 2
9. Јован Вујовић председник, ППП1
10. Никола Броћић, ППП2
11. Марија Нешовановић, ППП3
ГУЧА

12. Марина Ћумуровић, млађа јаслена
13. Марија Сретеновић, старија јаслена
14. Сања Драмлић, мешовита јаслице
15. Биљана Даниловић, млађа
16. Ангелина Дуканац, средња
17. Андријана Радојичић, старија
18. Марија Милић, мешовита васпитна
19. Александар Ковачевић заменик председника, ППП1
20. Младена Лилић, ППП2
КОТРАЖА
21. Дејан Милићевић, ППП
ГОРАЧИЋИ

22. Драга Цогољевић, ППП
ГОРЊИ ДУБАЦ

23. Милош Велисављевић,
ВИЧА

24. Немања Матејић,
КОТРАЖА

25. Драгољуб Кузмановић, мешовита