Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
Учимо оно што живимо

Један дан са предшколцима

10.02.2021. Припремни предшколски програм је почетак формалног образовања, тако да је тај део значајан у целокупном образовном сисетему ... опширније