Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
Режим дана

Васпитно - образовна година Установе почиње 1. септембра и траје до 31. августа наредне године. Установа је отворена сваког радног дана од 6,00 до 16,00 часова.
Викендом Установа не ради.
Током целог радног времена, деци је обезбеђен надзор васпитача односно стручног сарадника и медицинских сестара.

Дневни распоред активности:

06,00-07,45 
06,00-06,30 
07,45-08,00 
08,00-08,30 
08,30-11,30 
10,30-11,00 
11,00-13,30 
13,30-14,15  
14,15-15,30 
15,30-16,00  Пријем деце
Јутарње дежурство
Jутарње активности, припрема за доручак
Доручак
Васпитно-образовне активности
Ужина
Активни и пасивни одмор
Ручак
Васпитно-образовне активности
Послеподневно дежурство